kozlowski serwis

Obecnie znajdujesz się: O firmie

O firmie

wpis Właściciel: Andrzej Kozłowski

Siedziba:
ul. Miłosławska 52
62 – 322 Orzechowo
Gmina Miłosław
Wielkopolska
Tel/Fax: (61) 4371256
kom. (+48) 506081566
email: nuka014@wp.pl, kontakt@serwis-kozlowski.pl

Data rozpoczęcia działalności: 01.03.1995r.
Wpis do ewidencji: nr 628
Regon: 630296903
NIP: 7891060271


UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

 1. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – Grupa I
  Spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, i kontrolno-pomiarowych dla następujących urządzeń instalacji i sieci: Urządzenia, instalacje i sieci elektro-energetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
  • urządzenia elektrotermiczne
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń ww.
  Nr. Nr uprawnień E/716/447/14

 2. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – Grupa II
  Spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla następujących urządzeń instalacji i sieci: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50kW;
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
  • aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w punktach j.w.
  Nr uprawnień E/516/447/13

 3. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – Grupa III
  Spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla następujących urządzeń instalacji i sieci: Urządzenia instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  • aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci urządzeń i instalacji wymienionych w punktach j.w.
  Nr uprawnień E/507/447/13

 4. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Grupa I
  Spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowych dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: Urządzenia, instalacje i sieci elektro – energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  • urządzenia elektrotermiczne;
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  - aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w.w. Nr uprawnień D/717/447/14

 5. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Grupa III
  Spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowych dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: Urządzenia instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa: do 1,6 MPa
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  • aparatura kontrolno – pomiarowa instalacji w.w. Nr uprawnień D/804/447/16

CERTYFIKATY

certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat

WYKAZ AKTUALNYCH MIEJSC ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. TARKETT – POLSKA sp.z.o.o. Usługi serwisowe kotłowni olejowej zasilającej suszarnie do drewna oraz prasy hydrauliczne.
 2. Centrum Paliw i Rozpuszczalników Sp. z.o.o. Usługi serwisowe kotłowni.
 3. Spółdzielnia Nabywców i Najemców w Czempiniu Usługi serwisowe kotłowni całej spółdzielni mieszkaniowej.
 4. PEC Września Spółka Akcyjna Usługi serwisowe kotłowni
 5. DHT Sp. z.o.o. Usługi serwisowe kotłowni gazowych
 6. "Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzierzy - Mikuszewo Sp. z.o.o." Usługi serwisowe kotłowni olejowej
 7. INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN Państwowy Instytut Badawczy Usługi serwisowe kotłowni
 8. Wspólnota Mieszkaniowa Orzechowo Ul. Jesionowa 1 i 6 Usługi serwisowe kotłowni olejowej
 9. Lenwit Fornir Sp. z.o.o. Usługi serwisowe kotłowni gazowych i instalacji gazowych
 10. MPT PIK Września - Usługi serwisowe kotłowni gazowej
 11. NZOZ OŚRODEK FIZJOTERAPII Usługi serwisowe kotłowni gazowej
 12. Piekarnia Ciastkarnia "JAGÓDKA" Józef Strugała Usługi serwisowe kotłowni gazowej oraz palników gazowych piecy piekarniczych oraz gazowych nagrzewnic powietrza
 13. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. Usługi serwisowe kotłowni gazowych
 14. P.P.H.U. "SPAWSTAL" Spółka z.o.o. Usługi serwisowe kotłowni gazowych oraz gazowych nagrzewnic powietrza.
 15. Swietlica Wiejska Orzechowo Usługi serwisowe kotłowni gazowej
 16. Szkoła Podstawowa im. J.B. Sokołowskiego w Czeszewie Usługi serwisowe kotłowni olejowej
 17. Zespół Szkół im. Jana Pawła II Usługi serwisowe kotłowni olejowej
 18. WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI im. JÓZEFA STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM SPZOZ Usługi serwisowe kotłowni gazowej kotłów wodnych i parowych zasilających obiekt szpitala.
 19. Stanisław Hybner Rolniczy Zakład Doświadczalny Usługi serwisowe kotłowni gazowych oraz zbiornika i instalacji gazu LPG
 20. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Krzykosy Usługi serwisowe kotłowni gazowej.
 21. P.H.U.T.P. Rolmako Usługi serwisowe gazowych nagrzewnic powietrza oraz palnika pieca malarskiego
 22. HYBNER S.A. – Armatura Sanitarna Środa Wlkp –usługi serwisowe kotłowni gazowej,piecy do ceramiki,nagrzewnic gazowych powietrza oraz promienników gazowych rurowych
 23. Zespół Szkół w Nowym Folwarku
 24. Zespół Szkół w Kaczanowie
 25. Inalfa Roof Systems Polaska Sp.z.o.o. Białęzyce 41A-Września
 26. Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu
 27. Eurocash S.A. Kutno
 28. Wheelabrator Schlick Sp.z.o.o. Września

Copyright © 2019 www.serwis-kozlowski.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

serwis kozłowski strona www